Användarvillkor och integritetspolicy

ANVÄNDARVILLKOR
Denna webbplats ägs och hanteras av AB Annas Pepparkakor, ett bolag bildat enligt gällande rätt i Sverige och med säte på Radiovägen 23, 135 48 Tyresö. Bolaget är registrerat i handelsregistret med organisationsnummer 556149-9145 (”Annas Pepparkakor”).

Annas Pepparkakor är ett dotterbolag till Lotus Bakeries NV, ett bolag bildat enligt gällande rätt i Belgien och med säte på Gentstraat 1, 9971 Lembeke (Belgien). Bolaget är registrerat med bolagsnummer 0401.030.860. 

Uppgifterna (såsom texter, bilder, länkar osv.) på denna webbplats är endast i informationssyfte. Varken Annas Pepparkakor eller något av dess närstående bolag gör någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti för riktigheten, innehållet eller fullständigheten i denna information. Annas Pepparkakor förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller korrigeringar, samt att ta bort hela eller delar av informationen.

Denna webbplats är avsedd för personliga och icke-kommersiella ändamål för webbplatsens besökare. Webbplatsens innehåll (som layout och design, texter, grafik, bilder etc.) skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Webbplatsens innehåll får inte återges eller kommuniceras utan föregående och skriftligt tillstånd från Lotus Bakeries. Alla varumärken och varunamn som visas på webbplatsen ägs av Lotus Bakeries nv och närstående bolag. 

Genom tillträde till och användning av denna webbplats godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn. Webbplatsen omfattas av tillämplig svensk lagstiftning

Integritetspolicy
Dina personliga uppgifter och integritet
Om du är hungrig och bara vill kolla in våra mumsiga mellanmål kan du söka runt på vår webbplats tills du är mätt utan att ge BEAR några personliga uppgifter. Med webbplats menar vi www.bearnibbles.se.

Precis som vi inte krånglar till det med våra ingredienser, gör vi heller inte det med dina personliga uppgifter. För oss är det en självklarhet att vi behandlar dina personliga uppgifter med sekretess. Vi beaktar alla relevanta bestämmelser i sekretesslagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen “GDPR”.

Fortsätt läsa vårt fullständiga sekretesspolicy (vi kallar det Policy från och med nu).

Varning: Nu blir det lite mer grizzly (rättsligt), men vi har försökt att hålla det så enkelt som möjligt samtidigt som vi vill försäkra att vi får med allt, så som när, varför och hur vi samlar in dina personuppgifter. Saker som: vad vi gör med det, vem vi delar med (om vi gör det alls), och hur vi skyddar det och de val du kan göra med dina personuppgifter.

Denna policy innefattar behandlingen av dina personuppgifter i samband med olika användningsområden (e-post, datainsamling från webbplatser, e-postmarknadsföring, databashantering etc.) som tillhandahålls eller drivs av oss eller för våra vägnar.

Vem är ansvarig för användandet av dina personuppgifter i BEAR grottan
AB Annas Pepparkakor, Radiovägen 23, 135 48 Tyresö, Sweden, Orgnr: 556 149 9145

Hur använder vi dina personuppgifter?
Oavsett vilken anledning du väljer att dela med dig av dina personuppgifter så kan du nedan hitta en översikt över de personuppgifter som kommer behandlas, de rättsliga grunderna, syftet med behandlingen, och om de kommer överföras och det applicerbara bevarandeperioden.

Konsumentfrågor, kommentarer och klagomål
Du kan morrra åt BEAR oavsett anledning genom att skicka ett meddelande till bearcavesweden@bearnibbles.com. Ditt meddelande kommer bearbetas av oss på BEAR. Följande data samlas in, lagras och bearbetas:

 • Mailadress
 • Snigelmail (Om tillhandahållen)
 • Namn (om för och efternamn tillhandahålls)
 • Telefonnummer (Om tillhandahållen)
 • Meddelande
 • IP-adress


BEAR behåller endast dina personuppgifter för att behandla din förfrågan. Vi sparar bara på uppgifterna så länge det behövs för att svara på och/eller undersöka din förfrågan och det kommer raderas inom en månad. Under exceptionella omständigheter och endast gällande klagomål kan uppgifterna arkiveras i upp till 5 år. Vi kan vidarebefordra denna information till våra partners eller dotterbolag för att vidare undersöka din förfrågan eller klagomål. Lista med våra partners kan du hitta på vår hemsida www.lotusbakeries.com. För överföring av data till våra affilierade partners så tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse att förbättra våra tjänster.

Datainsamling - BEAR yoyos kort-kampanj och belöning
Du kan välja att samla 10 BEAR-koder och skicka dessa till BEAR grottan för din att få din belöning. I så fall måste du ange ditt namn och din postadress. Du måste vara 16 år eller äldre för att ge oss den här information. Så var vänlig att be en vuxen om hjälp med detta om du är yngre än 16! Vi använder endast personuppgifterna du delar med dig till oss för att kunna skicka dig din belöning. Vi behåller bara din personliga information för att skicka dig din belöning, vi behåller inte din information i en databas eller motsvarande. Vi strimlar och återvinner sedan din personliga information. Denna behandling baseras på vårt faktiskta intresse att skicka dig din belöning.

CRM
Inom ramen för våra kommersiella aktiviteter så kan vi komma att ta emot eller samla in personuppgifter från våra samarbetspartners (leverantörer, tjänsteleverantörer, kunder osv.).

Behandlingen av denna data är endast för att hantera våra affärsrelationer och baseras på vårt legitima intressen. Vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter. Din data sparas under 10 års tid efter vårt samarbete upphör och kommer fortsätta granskas.

Dina uppgifter kan tillhandahållas till affilierad partners eller dotterbolag ifall det är användbart i vår B2B-relation. Du hittar våra affilierade partners på företagets webbplats (www.lotusbakeries.com). För överföring av data till våra affilierade partners så tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder.

Skydd av dina personuppgifter
Vi använder IT-system för att skydda sekretess, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Dessa åtgärder har utformats med beaktande av vår IT-infrastruktur, den potentiella inverkan på din integritet samt kostnaderna och överensstämmer med gällande branschstandarder och praxis.

Dina personuppgifter behandlas endast av tredje part om den tredje parten godkänt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

Cookies
Vi använder cookies på våra webbplatser. De kanske inte är sådana du doppar i mjölk, men de är rätt smarta. De är små filer som sparas på din maskin (mobil, dator eller surfplatta). De innehåller adressen på vår hemsida och ett unikt användar-ID. Nästa gång du besöker vår webbplats kommer din maskin (mobil, dator eller surfplatta) veta att du har varit här tidigare och skicka information i den cookien tillbaka till vår webbplats. Genom att använda cookies hoppas vi att vi kan ge dig en snabbare och smartare upplevelse på vår hemsida. Cookies innehåller vanligtvis inte någon personlig information som vi kan använda för att identifiera dig. Du kan alltid ändra dina webbplatsinställningar för att kontrollera vilka webbplatser som lagrar cookies. Du kan även när som helst ta bort redan installerade cookies från den maskinen du använder (mobil, dator eller surfplatta).

Denna webbplats använder olika typer av cookies: Grundläggande cookies (viktigt för att du ska kunna flytta runt på vår webbplats och använda dess funktioner), Funktionella cookies (dessa cookies tillåter webbplatsen att komma ihåg de val du gör, till exempel val av språk eller region som du befinner dig i och ge bättre, mer personliga upplevelser), Prestanda-cookies (för att samla in information om hur du använder webbplatsen, till exempel vilka sidor du besöker ofta, och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare.) Och ibland reklam-cookies (används för att leverera annonser som är relevantare för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälp mäta reklamkampanjens effektivitet).

Rättigheter
Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Om dina personuppgifter som lagrats hos BEAR är fel, så kan du naturligtvis ansöka om en korrigering.
 • Du kan alltid begära information om dina personuppgifter som samlats in, lagras och bearbetas av BEAR. För att få tillgång till denna typ av information måste du bevisa din identitet (exempelvis genom att skicka oss en kopia av din legitimation).
 • Om behandlingen är baserad på ditt samtycke, kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke till lagring och behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan kräva att vi raderar personuppgifter om dig (förutom i vissa fall, till exempel information för att bevisa en transaktion eller när det krävs enligt lag)
 • Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (till exempel när noggrannheten i dina personuppgifter kontrolleras).
 • Om du inte godkänner att BEAR behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen https://www.datainspektionen.se


Vem du ska kontakta om du har några frågor eller förfrågningar?

För eventuella frågor, förfrågningar eller klagomål angående tillämpningen av denna policy eller utövande av dina rättigheter, enligt beskrivningen i denna policy, kan du kontakta oss på bearcavesweden@bearnibbles.com. Om du föredrar kan du skriva till oss på BEAR Grottan, Radiovägen 23, 135 48 Tyresö.

Ändringar i vår policy
Vi uppdaterar regelbundet vår policy och uppdateringarna kommer du hitta på den här sidan. Den här policyn uppdaterades senast i Mars 2020.